Trykkbølgebehandling i Trondheim

Vi tilbyr trykkbølgebehandling (ESWT) i sentrum av Trondheim og har lang erfaring med bruk av denne behandlingsformen.

Trykkbølgebehandling er en meget effektiv behandlingsform for mange ulike muskel og skjelettplager hvor man behandler mot en konkret tilstand.

Kort oppsummert prøver man å stimulere området hvor problemet sitter til å sette i gang tilhelingsprosesser, men også å generelt dempe smerte fra det vonde området via endring av kjemiske prosesser og at man muligens venner området til å tåle mer «trykk» igjen.

Hvilke tilstander bruker man det på?

Dette gjelder i hovedsak seneplager, bindevev, benvev og muskulatur. Det er spesielt kroniske eller langvarige varianter som responderer godt på denne typen behandling. Se lista til nedenfor for en mer utdypende oversikt.
 • Plantar fascitt / Hælspore
 • Trochanter tendinitt/bursitt (utside hofte)
 • Achilles tendinitt
 • Patellar tendinitt / Jumpers knee
 • Runners knee / IT-bånd irritasjon
 • Tennisalbue / Musearm
 • Golfalbue / Musarm
 • Kalkskulder / Rotator cuff tendinitt
 • Haglunds hæl
 • Medial tibial stress syndrom / «benhinnebetennelse»

Faktorer for positiv respons på trykkbølgebehandling:

 • Varighet på plager over 3mnd er mest gunstig.
 • Stabile symptomer som ikke blusser opp brått ved belastning.
 • At man ikke har utpreget svakhet i påvirket muskulatur.
 • Aktive personer kan muligens ha et fortrinn.
 • Ingen diabetes. Hvis diabetes er det en fordel med stabilt blodsukker.
 • Ingen nylige kortisoninjeksjoner.

Kontraindikasjoner

 • Hjerte og sirkulasjonsforstyrrelser
 • Graviditet
 • Kreft
 • Sterke blodfortynnende medisiner
 • Ingen kortisoninjeksjon senere enn 2 uker før behandling.

trykkbølgebehandling plantar fascitt

Hvor hurtig kan man forvente å se effekt av behandlinga?

Erfaringsmessig kan enkelte personer ha en hurtigere respons på behandlingen enn andre og det er vanskelig å si akkurat hvem som responderer best.

På seneproblematikk kan man forvente seg en langtidseffekt ca 12 uker etter første behandling.

Kan man trene eller være aktiv etter trykkbølgebehandling?

Det anbefales vanligvis å ta det rolig de første 48timene ift mer krevende aktiviteter. Eksempelvis hopping og løping ift achilles, patellar tendinopati og/eller benhinneproblematikk. Bruk av hammer ved lateral epikondylitt (tennisalbue) og kasting ved kalkskulder. Styrketrening/rehab kan ofte fungere fint men det kan lønne seg å forhøre seg med behandler.

Trykkbølgeapparat:

trykkbølgebehandling

Kort om diagnostikk:

For å finne/bekrefte aktuell diagnose vil man sammen med fysioterapeuten først ha en samtale for å kartlegge symptomer og deretter utføre en klinisk undersøkelse hvor man bekrefter eller avkrefter dette.

Priser for trykkbølgebehandling

 • Førstekonsultasjon m/behandling

  750,-

 • Påfølgende behandling

  680,-

 • Pakkepris for 5 behandlinger

  3000,-

 • Når det angår refusjonsordning.

  Denne behandlingsformen dekkes ikke av HELFO og vil derfor ikke gå inn under frikortordningen.

Ønsker du en konsultasjon?

Konsultasjonen er med en kompetent fysioterapeut. Book time online eller send en forespørsel via kontaktskjema.