fysioterapi trondheim

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og teoretisk fag som kombinerer mange fagområder i samme praksis.

En fysioterapeut er trent i å vurdere kroppens funksjon og bruker gjerne bevegelse for å påvirke dette.

Kombinasjonen mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer gjør at pasientens plager og utfordringer kan være komplekse og krever at man ser helhetlig på situasjonen.

Behandling kommer an på undersøkelse og vurdering av pasientens problem, samt målsetningene til pasienten.

Vanlige målsetninger er at pasienten kan få tilbake, utvikle eller vedlikeholde funksjonevnen.

Fysioterapeuter behandler vanligvis enkeltpersoner eller grupper og samarbeider med annet helsepersonell.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon, er pålagt taushetsplikt og det er strenge etiske forhold til hvordan man kommuniserer og velger å drive praksis.

Hva innebærer en konsultasjon hos fysioterapeut?

Undersøkelse

En konsultasjon starter vanligvis med en samtale hvor man kartlegger problemet eller skaden og potensielle årsaker eller påvirkende faktorer. Dette kan gjerne være faktorer som arbeidssituasjon, aktivitetsnivå, psykososiale faktorer.

Deretter gjør man en funksjonsanalyse hvor man gjør ulike bevelser og tester som gir mer informasjon relatert til plagen. Her kan pasienten bli bedt om å gjøre ulike bevegelser, samt at terapeuten gjør kliniske tester på ulike ledd for å bekrefte/avkrefte.

Basert på dette kan man danne seg hypoteser ift diagnose og type skade, og man diskuterer deretter målsetninger og hvilken type behandling som er aktuell.

Behandling

Behandlingen man velger er basert på samtalen og funksjonsanalysen, samt hva pasienten har som målsetninger og forventninger. Det er også viktig at behandlingen er kunnskapsbasert.

Vanligvis innebærer dette informasjon om skaden, tilpasninger i hverdags- og arbeidssituasjonen, ergonomi, samt fysiskalsk behandling. Dette kan innebære veiledet trening eller et hjemmetreningsprogram, mobilisering av ledd, bløtvevsbehandling (massasje eller tverrfriksjon) eller trykkbølgebehandling

Til høyre finner du en oversikt over behandlinger som vi tilbyr.

Oppfølging

Dette er en viktig del av forløpet da man må vurdere kontinuerlig om de tiltakene man har satt i gang fungerer eller ikke.

Hvor ofte man følges opp kommer an på type skade og behov, men også hvor mye pasienten ønsker å gjøre på egen hånd. Enkelte følges opp ofte i starten, for deretter å ha lengre perioder mellom konsultasjoner.

Andre får et indidviduelt tilpasset opplegg og ønsker å prøve det en periode, for så å ta kontakt med terapeut på eget initiativ.

Vi informerer din fastlege om start av forløp slik at de er oppdatert vedrørerende pasientens situasjon.

Videre utredning

Skulle det være behov for videre utredning med feks RTG/MR/CT kommuniserer vi med fastlege eller andre spesialister. Det kan også være aktuelt å henvise til ultralydundersøkelse og eller injeksjoner for noen tilstander.

Behandlingstyper

Rehabilitering

 • Medisinsk Treningsterapi (MTT)
 • Tung langsam styrketrening (tendinopati)
 • Eksentrisk trening (tendinopati)
 • Retur til løping etter skade

 

Trening veiledet av fysioterapeut

 • Forbedre styrke, bevegelighet, utholdenhet og balanse.
 • Komme i gang med løping
 • komme i gang med styrketrening

 

Fysikalsk behandling

 • Trykkbølgebehandling
 • Bløtvevsbehandling (massasje)
 • Tverrfriksjonsmassasje
 • Idrettsmassasje
 • Mobilisering av ledd

Hva er idrettsfysioterapi?

Aktivitet og trening er sentrale tiltak i idrettsfysioterapi. Dette gjelder både innenfor behandling, rehabilitering og forebygging. Passiv behandling som for eksempel massasje, brukes nesten utelukkende for å få pasienten raskere over i egenaktivitet.Kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi, treningsfysiologi og sykdomslære er sentralt i fagutøvelsen for idrettsfysioterapeuter. Fysioterapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom treningen. Det tas hensyn til hvilke strukturer som er skadet og skadens art, omfang og varighet, i tillegg til pasientens generelle tilstand. Naturlig nok arbeider en idrettsfysioterapeut med idrettsutøvere og deres problemer. Men i langt større grad omfatter arbeidet til idrettsfysioterapeuter den generelle befolkningen, som ofte har tilsvarende skader og funksjonsproblemer.

Hva er Ortopedisk medisin?

Ved første besøk blir det tatt opp en grundig sykehistorie. Undersøker vil blant annet finne ut når og hvordan skaden oppsto, hva som forbedrer eller forverrer plagen, om smerten er lokal eller om den er referert osv. Ved diagnostisering blir sykehistorien vurdert sammen med den kliniske undersøkelsen som består av et visst antall tester, både aktive, passive og isometriske tester for hvert ledd. Basisundersøkelsens tester baserer seg på:

 • Færrest mulig tester og mest mulig informasjon.
 • At andre som undersøker tester og finner de samme funn (intertester reliabilitet).
 • At man tester den struktur man ønsker man skal teste (validitet).

Etter basisundersøkelsen kan det bli aktuelt å utføre tilleggstester eller ytterligere utrede pasienten. Diagnostiske ultralyd og behandling som injeksjoner med lokalbedøvelse er vanlig for ytterligere avklaring.

Behandling
Ut ifra en nøyaktig diagnose vil behandler kunne gi adekvat behandling for den skadde struktur.

Behandlingsmetoder som brukes er: Tverrfriksjoner, mobilisering/manipulasjon, traksjon, tøyninger, trykkbølgebehandling, injeksjoner.

Hva med frikort og refusjon?

Enkelte fysioterapeuter har avtale med kommunen som betyr at man kan opparbeide seg frikort.

Sentrum Fysio har per nå ingen fysioterapeut med slik avtale.

Ulempen med det er at man ikke kan opparbeide seg frikort, men man får til gjengjeld time hurtig og kan komme i gang raskere med behandling og opptrening.
Har du helseforsikring kan den benyttes og dermed dekke alle eller deler av kostnadene.