Her kan du lese mer om ulike tilstander Sentrum Fysio jobber med. Du kan lese kort om tilstanden, symptomer og kjennetegn, tiltak og behandling.

Tilstander

Oversikt over tilstanderHer kan du finne informasjon om de ulike plager vi i Sentrum Fysio jobber med. Dette er en generell oversikt og vi vil ha mer konkret og utdypet informasjon om enkelte tilstander. Siden er i oppstartfasen og mer informasjon vil bli tilgjengelig etter hvert. Er det spesielle tilstander som du ikke finner men…