Trykkbølgebehandling i Trondheim

Vi tilbyr trykkbølgebehandling (ESWT) i sentrum av Trondheim og har lang erfaring med bruk av denne behandlingsformen på de tilstandene det er aktuelt for.

Trykkbølgebehandling er en meget effektiv behandlingsform for mange ulike muskel og skjelettplager hvor man behandler mot en konkret tilstand. Kort oppsummert prøver man å stimulere området hvor problemet sitter til å sette i gang tilhelingsprosesser, men også å generelt dempe smerte fra det vonde området via endring av kjemiske prosesser og at man muligens venner området til å tåle mer «trykk» igjen.

Hvilke tilstander bruker man det på?

Dette gjelder i hovedsak seneplager, bindevev, benvev og muskulatur. Det er spesielt kroniske eller langvarige varianter som responderer godt på denne typen behandling. Se lista til høyre eller lenger ned (mobil) for en mer utdypende oversikt.

Hvordan fungerer trykkbølgebehandling?

Apparatet fungerer ved at trykkluft brukes for å generere impulser som «skytes» ned i vevet der «pistol» eller applikator anvendes.

Dette generer store mengder stimuli og brukes kort sagt for å overdøve smerte, men også for restarte groprosess ved skadet/forandret vev.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre behandling med trykkbølge?

Behandlingen varer 4-6 min per lokasjon og mengden trykk som kan brukes er opp til 4 bar avhengig av lokasjon. Dette omfatter vanligvis 2500-3000 impulser som hurtig slås inn i vevet.

Normalt sett er vanlig behandlingsmengde 3-5 behandlinger med en ukes mellomrom.

trykkbølgebehandling plantar fascitt

Er trykkbølgebehandling smertefullt?

Behandlingen kan være noe smertefull, men dette kommer an på hvor mye trykk man starter med og i tillegg er det individuelle forskjeller i hvor vondt ulike personer opplever behandlingen. Enkelte merker også smerte/ømhet noen dager etter, mens andre føler en nedgang i smerte.

Kan man trene eller være aktiv etter trykkbølgebehandling?

Det anbefales vanligvis å ta det rolig de første 48timene ift mer krevende aktiviteter. Eksempelvis hopping og løping ift achilles, patellar tendinopati og/eller benhinneproblematikk. Bruk av hammer ved lateral epikondylitt (tennisalbue) og kasting ved kalkskulder. Styrketrening/rehab kan ofte fungere fint men det kan lønne seg å forhøre seg med behandler.

Faktorer for positiv respons på trykkbølgebehandling:

 • Varighet på plager over 3mnd er mest gunstig.
 • Stabile symptomer som ikke blusser opp brått ved belastning.
 • At man ikke har utpreget svakhet i påvirket muskulatur.
 • Aktive personer kan muligens ha et fortrinn.
 • Ingen diabetes. Hvis diabetes er det en fordel med stabilt blodsukker.
 • Ingen nylige kortisoninjeksjoner.

Hvor hurtig kan man forvente å se effekt av behandlinga?

Erfaringsmessig kan enkelte personer ha en hurtigere respons på behandlingen enn andre og det er vanskelig å si akkurat hvem som responderer best.

På seneproblematikk kan man forvente seg en langtidseffekt ca 12 uker etter første behandling.

Trykkbølgeapparat:

trykkbølgebehandling

Tilstander som behandles med ESWT:

 • Plantar fascitt / Hælspore
 • Trochanter tendinitt/bursitt (utside hofte)
 • Achilles tendinitt
 • Patellar tendinitt / Jumpers knee
 • Runners knee / IT-bånd irritasjon
 • Tennisalbue / Musearm
 • Golfalbue / Musarm
 • Kalkskulder / Rotator cuff tendinitt
 • Haglunds hæl
 • Medial tibial stress syndrom / «benhinnebetennelse»

Kort om diagnostikk:

For å finne/bekrefte aktuell diagnose vil man sammen med fysioterapeuten først ha en samtale for å kartlegge symptomer og deretter utføre en klinisk undersøkelse hvor man bekrefter eller avkrefter dette.

Info-video fra ENIMED:

Priser for trykkbølgebehandling

 • Førstekonsultasjon m/behandling

  750,-

 • Påfølgende behandling

  680,-

 • Pakkepris for 5 behandlinger

  3000,-

 • Når det angår refusjonsordning.

  Denne behandlingsformen dekkes ikke av HELFO og vil derfor ikke gå inn under frikortordningen.

Ønsker du en konsultasjon?

Konsultasjonen er med en kompetent fysioterapeut. Book time online eller send en forespørsel via kontaktskjema.